Skor: Penetapan SMD & Item Category

Bahan yang terdiri daripada score sepenuhnya perlu diletakkan di bawah SMD : SCORE. Bahan yang diletakkan di bawah SMD: SCORE pula perlu diletakkan di bawah Item Category: RUJUKAN

Bahan yang terdiri maklumat (text / penerangan / gambar) serta score perlu diletakkan di bawah SMD : BOOK manakala Item Category : Rak Terbuka (OS).

0 comments:

Post a Comment