Objektif Kualiti ke-7


Penerangan:

  • Objektif kualiti PTAR yang ke-7 merupakan dibawah tanggungjawab BPBPT. Ia mula diperkenalkan kepada pihak pengurusan PTAR pada tahun 2009.
  • Ukuran 80% diambil berdasarkan kemampuan staf untuk memproses sesuatu bahan.
  • Tempoh masa yang diambil adalah dari Januari sehingga Disember sesuatu tahun.
Penglibatan:
  • Objektif kualiti ini akan melibatkan seua peringkat staf bermula dari pustakawan sehingga pembantu am pejabat. Ini kerana, bahan mesti melalui kesemua peringkat proses sebelum ia boleh Release for Circulation.
Permasalahan:
  • Buat masa ini, permasalahan yang akan timbul adalah sekiranya bahan sampai pada hujung bulan dengan kuantiti yang banyak, maka ia tidak sempat diproses. Ini akan mengganggu peratus pencapaian OK7, malah berkemungkinan OK7 tersebut gagal menepati sasarannya.
Cara pengiraan:

Dapatkan jumlah bahan diterima bagi tempoh Januari - Disember dari Bahagian/unit Perolehan Bahan.

Dapatkan nombor aksesyen pertama dan terakhir tahun dinilai melalui modul Foundation > Report > Audit Activity Report > Date Range (1 Jan - 31 Dis) > Module Acquisition > Filter by Activity Code AC10008 Receive and Add New Accession (Accession No.) > Preview

**Catit aksesyen pertama dan terakhir dari ruangan Reference.


Dapatkan statistik bahan yang sudah Release for Circulation melalui modul Cataloging > Listing > Accesion Listing > Tick Accession Number > from "nom. aksesyen pertama" > to "nom. aksesyen terakhir" > Date filter "1 Jan - 31 Dis" > Preview

**dapatkan juga jumlah bagi bahan bukan buku dengan menukar pangkal nom. aksesyen dengan CP/P/PEL/DVD/PT/KA dsb.Peratus OK yang diguna adalah:

Daftar kata:
  1. RFC - release for circulation
  2. OK7 - okjektif kualiti ke 7
**Kaedah ini dipraktik menggunakan Sistem ILMU oleh Paradigm Sdn. Bhd

1 comments:

۩ ! ž µ ® ä ۩ said...

erm.....
harap2 la panduan nih digunapakai oleh cawangan dalam mengira peratus OK 7 tu...

all the best....

Post a Comment