Interface ILMU baru

Berikut merupakan antaramuka baru aplikasi ILMU. Ia hanya membabitkan menu luar sahaja. Antaramuka bagi setiap modul di dalamnya adalah sama seperti versi sebelumnya.