Bengkel Pindaan Dokumen ISO PUiTM 2010

Tarikh : 31 Mac 2010 - 1 April 2010
Masa : 8.00 pagi -5 petang
Tempat : Bilik Seminar, PTAR 1
Anjuran : Unit Kualiti PTAR
Moderator : Pn. Noomala Maaroff, En. Hamidi Mohd Jais, Junaida Kamaruddin & Cik Zalifah Awang Zakaria

Bengkel ini merupakan platform bagi setiap Pegawai Dokumen Terkawal mengemaskini serta meminda mana-mana maklumat yang perlu diubah mengikut kesesuaian bahagian / jabatan. Di dalam bengkel 2 hari ini, dokumen kualiti yang terlibat adalah Arahan Kerja (AK)

Bahagian BPBPT terdapat terdapat 3 arahan kerja (AK) iaitu :
  1. Arahan Kerja Pengkatalogan Salinan (AK.UITM.PRP/BPBPT/.02-01.01)
  2. Arahan Kerja Pengkatalogan Asal (AK.UITM.PRP/BPBPT/.02-01.02)
  3. Arahan Kerja Pengkatalogan Duplikasi (AK.UITM.PRP/BPBPT/.02-01.03)
Tujuan:
Bagi memberi garispanduan bagi memastikan dokumen dan rekod yang diperlukan dalam Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) Perpustakaan UiTM adalah diselenggara dan terkawal

Staf BPBPT terlibat: Mohd Izwan Bin Salim & Pn. Baimah Bujang

0 comments:

Post a Comment