Program BPBPT 2011

Suatu perbincangan ringkas telah diadakan pada 5 Jan bertempat di bilik perbincangan Bilik KAT PTAR 1. Berikut adalah senarai aktiviti / program yang bakal diadakan sepanjang tahun 2011.

Program: Lawatan Kerja Ke IPTA Terpilih
Objektif: Membuat penandaarasan proses kerja pengkatalogan.
Tarikh Cadangan: Jan
Program: Bengkel Pengkatalogan Deskriptif: Monograf Dan Terbitan Bersiri
Objektif: Meningkatkan kemahiran pengkatalogan bahan monograf dan terbitan bersiri.
Tarikh Cadangan: Mac / April

Program: Bengkel MARC21
Objektif: Memberi pendedahan dan pemahaman MARC 21 yang digunapakai serta mendedahkan peserta kepada perkembangan sistem MARC 21.
Tarikh Cadangan: Jun / Julai

Program: Bengkel Penetapan Pengkatalogan dan Pengkelasan Bahan.
Objektif: Mengemaskini dan menyelaraskan penetapan pengkatalogan dan pengkelasan bahan.
Tarikh Cadangan: Ogos / Sept.

Program: Bengkel Penyelenggaraan Bahan Perpustakaan: Penjilidan Asas (Siri 1)
Objektif: Meningkatkan kemahiran dalam tugas penjilidan bahan.
Tarikh Cadangan: Mei

Program: Bengkel Penyelenggaraan Bahan Perpustakaan : Mesin / Peralatan Penjilidan (Siri 2)
Objektif: Memberi pendedahan dan kemahiran penggunaan mesin / peralatan penjilidan.
Tarikh Cadangan: Sept

Program: Lawatan Kerja Penjilidan ke Semua PUiTM (11 Cawangan)
Objektif: Memantau perlaksanaan proses kerja penjilidan.
Tarikh Cadangan: Jan - Dis

Program: Bengkel Modul Binding
Objektif: Meningkatkan kemahiran penggunaan modul binding.
Tarikh Cadangan: April

0 comments:

Post a Comment