Recycle Slip Pemulangan

Terdapat beberapa kotak slip pemulangan ditemui bagi beberapa perpustakaan fakulti. Namun begitu, slip ini merupakan slip pemulangan yang lama. Ia dilaporkan oleh staf Pembantu Am Pejabat, En. Zainal Aris.

Pustakawan Noorhamimi dan Nor Azlin telah mencadangan supaya slip ini dikitar semula. Design yang baru akan dicetak pada bahagian belakang slip. Dengan cara ini, pembaziran dapat dielakkan.

Namum begitu terdapat sedikit kesulitan bagi mencetak slip tersebut kerana ia berada pada beberapa ukuran persegi.

Projek ini merupakan salah satu projek 5S BPBPT.

0 comments:

Post a Comment