Kedudukan Spine Label, Barcode & Lokasi PetaMaklumat bagi nenampal spine label, barcode, cop Q dan lokasi adalah seperti berikut:

Barcode:
  1. Kedudukan sebelah kanan bawah bahagian depan peta.
  2. 1 cm dari bahagian tepi bawah dan kanan peta.
Spine Label:
  1. Kedudukan sebelah kanan bawah bhagian depan peta.
  2. 1 cm dari tepi kanan peta, sebelah atas barcode.
Lokasi:
  1. Kedudukan sebelah kiri bawah bahagian depan peta.
  2. 1 cm dari bahagian tepi bawah dan kiri peta.
Cop Q:
  1. Kedudukan sebelah kiri bawah bahagian depan peta.
  2. Bersebelahan pelekat lokasi.

0 comments:

Post a Comment