Bengkel Pengurusan Laman Web Bahagian

Tarikh: 31 Mei 2010 - 1 Jun 2010
Masa: 8.00 a.m. - 5.00 p.m.
Tempat: Pusat IT


Laman web merupakan salah satu medium bagi mempromosikan sesuatu. Malah ia menjadi rujukan pertama dari organisasi luar bagi mengenali sesuatu organisasi tersebut.

Merujuk kepada salah satu amanat Naib Canselor baru UiTM mengenai pengurusan laman web korporat, JPSTM PTAR dengan kerjasama PSMB menganjurkan Bengkel Pengurusan Kandungan Laman Web.

Setiap bahagian diwajibkan menghantar 2 orang wakil sebagai Webmaster laman web bahagaian masing-masing. JPPSI telah menghantar En. Mohd Izwan Salim wakil dari BPBPT dan En. Bahroni Moojee, wakil dari BPB.

Laman web tersebut menggunakan perisian sumber terbuka (OSS) Joomla. Penceramah bengkel adalah En. Ahmad Faizar Jaafar, Pustakawan Unit e-Komponen & Web manakala penceramah jemputan adalah En. Rahim Utah, Ketua Unit Web Hosting dan Komunikasi.

Laman web JPPSI boleh di akses melalui alamat ini:
http://library.uitm.edu.my/jppsi/


0 comments:

Post a Comment