Program Modul Acquisition

Program hands-on ini bertujuan memberi pendedahan kepada beberapa perubahan sistem kerja Bahagian Perolehan Bahan (BPB) dan BPBPT. Perubahan ini merupakan kesan langsung pengintegrasian sistem ILMU dan FAIS.

FAIS merupakan sistem kewangan dan maklumat perakaunan UiTM yang bersepadu bagi meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja khasnya untuk Pejabat Bendahari dan amnya pengurusan UiTM. Sistem ini telah dirangka untuk membantu pihak pengurusan Universiti di dalam memproses dan mendapatkan maklumat kewangan dan pengurusan kewangan dengan lebih cepat, tepat dan lengkap. - Source

Sehubungan dengan itu satu latihan penggunaan modul perolehan yang telah ditetapkan oleh Paradigm mengikut turutan modul yang telah disediakan dan modul pengkatalogan

Antara modul / sub-modul yang terlibat adalah:
 1. Batch Validation
 2. Request Control
 3. Purchase Authorization
 4. Databridging
 5. Paramips
 6. Order Maintenance
 7. Ordering
 8. Receiving
 9. Invoice Entry
 10. Request for Payment
 11. Record for Payment
Staf BPBPT yang terlibat adalah semua staf Pembantu Perpustakaan, Ketua Bahagian dan Pustakawan Kanan

0 comments:

Post a Comment