Penetapan bahan Kartografik

Bertitik tolak dari Bengkel Penetepan Pengkatalogan & Pengkelasan 2008, bahan kartografik dari PTAR telah dikumpul dan di proses mengikut biasa iaitu databridging - receiving - mengkatalog.

Pustakawan telah melalui proses pengkatalogan bahan ini serta beberapa siri pembetulan telah di jalankan melalui perbincangan kecil di antara pustakawan.

Hasil dari perbincangan tersebut, satu penetapan telah dihasilkan di mana ia mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh AACR2 & LOC tetapi acuannya adalah mengikut keperluan PTAR.

Acuan ini mengambil kira kemampuan sistem ILMU serta menitikberatkan kemudahan untuk mengakses bahan oleh pengguna.


Penetapan ini hanya boleh digunakan oleh Perpustakaan UiTM (PUiTM), namun perpustakaan-perpustakaan lain boleh menjadikannya sebagai rujukan..

Penetapan Bahan Katografik

Sekiranya terdapat sebarang cadangan atau persoalan samada untuk membetul atau sekadar berkongsi, bolehlah di tinggalkan di ruangan komen. Sekian..

0 comments:

Post a Comment