Penukaran Katalaluan Emel Lotus Notes

Untuk makluman semua, atas sebab-sebab keselamatan & untuk mengelakkan berlakunya pencerobohan akaun email, terutamanya akaun Portal Kewangan yang menggunakan katalaluan webmail, pihak Unit Emel & Automasi Pejabat PSMB telah mengambil langkah-langkah keselamatan dengan mempertingkatkan lagi sekuriti akaun emel warga UiTM.

Untuk ini, warga BPBPT adalah dikehendaki untuk memberikan kerjasama dengan menukarkan katalaluan webmail & client masing-masing dalam masa 10 hari bermula hari ini (5 May 2010).

Katalaluan tersebut mestilah BERBEZA dengan katalaluan asal & mesti mempunyai gabungan aksara & nombor (alphanumeric).

Caranya:

File > User Security > Enter password (asal) > Change Password > Enter password (asal) > Enter New Password > ReEnter new Password > OK

0 comments:

Post a Comment