Projek Penetapan Katalog 2012

Projek Penetapan Katalog telah diadakan bermula pada 20 hb. sehingga 21 hb. Februari, 2012.

Projek ini bertujuan menyediakan "Manual Penetapan Pengkatalogan dan Pengkelasan Bahan PUiTM" bagi menyeragamkan aktiviti pengkatalogan dan pengkelasan bahan di semua perpustakaan.
Diharap dengan usaha yang dijalankan ini dapat dijadikan rujukan dan panduan kita bersama dalam menjamin keseragaman dan kualiti rekod bibliografik PUiTM.

0 comments:

Post a Comment