Penstrukturan staf PTAR (Kumpulan Sokongan)

Adalah dimaklumkan Mesyuarat Khas Penstrukturan Bil 1/2012 dan Mesyuarat PPSM PTAR Bil. 1/2012 yang diadakan pada 20 Januari 2012 telah memutuskan penempatan staf PTAR untuk berkhidmat ke Jabatan dan Bahagian yang terlibat. Ia mula berkuatkuasa mulai 1 Februari 2012. Berikut adalah senarai tersebut:
 • Rabiatun binti Mansur | JPSI » Pejabat Ketua Pustakawan
 • Hasnah binti Abd. Malik | JPPO » Jabatan Perkhidmatan Akademik
 • Marlia Hanie Md. Said | BPB » PTAR 3
 • Mohd Norfaiz Abdul Rashid | BPBPT » PTAR 2
 • Silsoh bin Khairol | BPBPT » PTAR 4
 • Intan Syafinaz Mohd Ali | JPM » JPP (Learning Common)
 • Zharif Farhan Muhamad Pauzi | JPPO » JPP (Learning Common)
 • Nurul Asihkin Selamat - BPBPT » JPP (Learning Common)
 • Mohd. Farid Mohamed Said | PTAR 4 » (Learning Common)
 • Fadzilah Mohd Ali | PTAR 3 » JPP (Unit Media)
 • Mohd Shariman Mat Sopari | PTAR 3 » JPP (Unit Media)
 • Mohd. Zamalhuri Mustapha | BPBPT » JPP
 • Abdul Fatah Abdul Razak | JPSTM » INTEC (dipinjamkan)

Selamat bertugas ditempat baru....

0 comments:

Post a Comment