Wizfolio Train the Trainer Session

Jabatan Pengurusan & Sokongan Penyelidikan (JPSP), PTAR telah menganjurkan bengkel WizFolio Train the Trainer Session di mana bengkel ini fokus kepada kumpulan Profesional (Pustakawan). Bengkel yang diadakan selama 2 jam di Pusat IT, PTAR 1 ini memberi pendedahan serta demonstrasi tentang pengunaan aplikasi WizFolio. WizFolio membantu pengguna mengumpul bahan dari mana-mana online database samada berbayar atau percuma.

Ceramah disampaikan oleh Jennifer Yong dari Access Dunia. Antara staf BPBPT yang terlibat adalah En. Mohd Izwan, Pn. Zuhaslinda, Pn. Noor Hayati dan En. Ahmad Amiri.

0 comments:

Post a Comment