Terima Kasih - Bengkel Pengkatalogan 2011Syukur Alhamdulillah, Bengkel Pengkatalogan dan Pengkelasan Bahan Monograf serta Terbitan Bersiri PUiTM 2011 yang telah diadakan selamat 3 hari telah berlangsung dengan jaya.

Di sini pihak jawatankuasa bengkel ingin mengucapkan setinggi penghargaan buat penceramah undangan - Pn Hamidah A. Rahman di atas kesudian beliau menjadi tenaga pengajar bengkel tersebut. Kesungguhan beliau di dalam mencurahkan ilmu sepanjang 3 hari ini sangat dikagumi. Beliau juga turut berkongsi "rahsia" bagaimana beliau tetap cergas seharian mengajar.

Penglibatan para peserta juga tidak mengecewakan. Semua peserta memberi tumpuan yang baik sepanjang tempoh bengkel dijalankan. Kami berharap bengkel ini membantu para peserta memantapkan penguasaan ilmu pengkatalogan dan pengkelasan. Semoga rekod bahan di perpustakaan bertambah baik dan berkualiti.

Akhir sekali, terima kasih buat semua jawatankuasa yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam penganjuran bengkel tersebut.

Tag 100 - nama pengarang,
Tag 490 letak siri,
Mohon maaf apa yang kurang,
Semoga berjumpa di lain hari

Para peserta boleh melihat foto sepanjang bengkel di:
Facebook / Flickr

0 comments:

Post a Comment